“De Vitaliteit van een bedrijf is niet enkel de optelsom van de vitaliteit van de medewerkers.”


Waar we in geloven

OperaSana draagt bij aan een vitaler Europa, door de focus te leggen op het vitaal maken van werkgevers. Immers vervult de werkende bevolking een sleutelrol in vitaliteit. Onze focus gaat daarbij niet uit naar de vitaliteit van de werknemer, maar naar de vitaliteit van de werkgever. Met de VitOScan, een onafhankelijke, korte en positieve meting, zijn we in staat om het beleid van de werkgever kritisch te bekijken, zodat de organisatie gerichter kan toewerken naar het verbeteren van haar vitaliteitsbeleid. Daarmee creëert de organisatie een vitalere sociale en fysieke omgeving voor haar werknemers en geeft daarmee het goede voorbeeld. En dit goed voorbeeld doet goed volgen….

Onze missie

Wij willen bijdragen aan een vitaler Europa met het creëren van een Vitaler Nederland.  
Regionaal beginnend met onze eigen provincie Limburg.

Onze visie

Het verbeteren van werkgeversvitaliteit via bewustwording en focus door meten en monitoren.


Kennis maken of behoefte aan meer informatie?

Meer weten over de visie van OperaSana? Laat je emailadres achter om vrijblijvend een afspraak te maken.

Informatieverzoek

How it started...

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als behandelend fysiotherapeut, wilde ik vooral niet blijven dweilen met een open kraan. In plaats van symptomen bestrijden werken aan preventie!

Al op jonge leeftijd mocht ik veel ervaring opdoen bij de grote multinational DuPont de Nemours, o.a. als OH auditor. Vanaf 2007 raakte ik als docent A&G aan de Zuyd Hogeschool verbonden. En na het afronden van m’n Master aan de UM besloot ik de combinatie op te zoeken tussen onderwijs en ondernemerschap. En wel terug in de rol van auditor. 

In de laatste twee decennia viel het in de markt op dat als het ging om vitaliteit bij bedrijven, men snel geneigd was te kijken naar de medewerker. Vragen als: ‘slapen mijn medewerkers goed, hebben ze genoeg beweging en eten ze gezond’ passeerden dan ook veelal de revue. Met het houden van een simpele enquête, dachten bedrijven een indruk van hun vitaliteit te krijgen. Iets wat mijns en inmiddels ons inziens veel te kort door de bocht ging en te eenzijdig ingestoken was. Vooral in een tijd waarin vitaliteit een steeds belangrijker thema werd.

Als je het gedrag van mensen wilt beïnvloeden, zal je vooral de omgeving moeten aanpassen. Dat is precies de gedachte achter het beter in kaart brengen van de vitaliteit van de werkgever! In 2018 werd zo OperaSana opgericht. In plaats van het beginnen bij de werknemers, is de insteek om te beginnen bij de werkgever die daarbij de spiegel voorgehouden krijgt met de vraag of deze wel een vitale werkgever is. Met als achterliggend gedachte; als je zelf de nodige stappen hebt gezet, mag je ook iets van je werknemers vragen. De kans dat werknemers dan bereid zijn om actie te ondernemen is dan vele malen groter. 

Zo zijn we destijds begonnen met de ontwikkeling van de VitOScan. Een werkgeversscan die de Vitaliteit van de organisatie in kaart brengt en daarmee richting geeft aan verbeterpotentieel voor vitaliteitsmanagement. Bestaande uit employability, workability en vitality….