Hoe vitaal bent u als werkgever?

De VitOScan is de Health Check voor uw bedrijf.

Welke symptomen vertoont uw bedrijf en hoe staat uw risicoprofiel ervoor?  Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan verzuim of verminderde productiviteit. Dit is namelijk de basis voor uw preventiebeleid en daarmee ook voor uw vitaliteitsmanagement.

Vanuit deze thema’s ontstaat er een SWOT-analyse van uw bedrijfsvitaliteit. Zo worden sterktes, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen in kaart gebracht. Met deze overzichtelijke resultaten kunnen we met focus gaan afwegen of én waar er gericht geïntervenieerd kan worden.

Wij zoomen vervolgens specifiek in op uw faciliteiten en kijken naar de congruentie van uw beleid en de praktijk op de werkvloer. Op deze manier brengt wordt uw HR -en Arbobeleid bij elkaar gebracht en krijgt vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een centrale en vooral duurzame plaats in uw organisatie. Dat is goed voor de efficiëntie van het beleid, de motivatie van uw personeel en uw eindresultaat.

De fases van de VitOScan

Base-scan

De Base-scan wordt met behulp van onze software afgenomen. Na een aanmelding ontvangt u van ons een inlogcode. Er worden vier hoofd en drie contextthema’s bevraagd. 

 

Hoofdthema’s

 • HR en verzuimbeleid
 • Risicomanagement
 • Preventiebeleid
 • Vitaliteitsmanagement

 

Context thema’s

 • Bedrijfsoriëntatie
 • Faciliteiten
 • Readyness

Het eindresultaat wordt in enkele overzichtelijke infographics getoond en vergezeld van een richtinggevende rapportage.

Full-scan

De Full-scan is een premium variant op de Base-scan. De Full-scan is meer gericht op de verdere implementatie in uw organisatie. 

 

Extra componenten

 • Zelfevaluatie
 • Deskundigenoordeel
 • Validatie door interviews met sleutelfiguren
 • Een bruikbare managementrapportage-en presentatie

 

Verdere mogelijkheden zijn

 • Certificering EU Healthy Company 
 • Strategie/prioriteiten -planning
 • Scholing t.b.v. de vitale zelfredzaamheid

 

 

Ja, dat is mogelijk. De Base-scan is slechts een zelfevaluatie. De Full-scan geeft daarnaast een objectief oordeel en vergelijkt dit met uw eigen oordeel.

Een combinatie van een subjectief en objectief oordeel is altijd beter, ongeacht de grootte van het bedrijf. Als u echter een eerste indruk wilt krijgen over uw bedrijf dan is de Base-scan een mooie instap.

Dit is helaas niet mogelijk, aangezien het bij de Base-scan enkel om een zelfevaluatie gaat. Op basis hiervan kan geen kwaliteitskeurmerk worden afgegeven. Daarvoor moet het bedrijf de Full-scan doorlopen.

De doorlooptijd van de Full-scan bedraagt twee tot drie weken. Dit is vooral afhankelijk van hoe snel de documenten ter beschikking zijn voor beoordeling. Daarnaast is het ook afhankelijk van de interviews met sleutelfiguren. 

Nee, in principe kunnen alle fases, inclusief de managementpresentatie, digitaal worden georganiseerd.