De VitOScan

De VitOScan

Hoe vitaal bent u als werkgever?

De VitOScan is dé health check voor uw bedrijf. Een onafhankelijk audit die uw vitaliteitsmanagement in kaart brengt. 

Welke symptomen vertoont uw bedrijf en hoe staat uw risicoprofiel er voor? Dat is belangrijk om te weten, omdat dit de basis vormt voor uw preventiebeleid en daarmee ook voor uw vitaliteitsmanagement. De VitOScan brengt dit in kaart. Vanuit de thema’s HR-, arbo-, preventie- en vitaliteitsbeleid ontstaat er een SWOT-analyse van uw bedrijfsvitaliteit, waarbij de sterkte, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen in kaart worden gebracht. Met deze overzichtelijke resultaten kunnen we gaan afwegen of, en waar er gericht geïntervenieerd kan worden. 

We zoomen vervolgens specifiek in op uw faciliteiten en kijken naar de congruentie van uw beleid en de praktijk op de werkvloer. Op deze manier worden uw HR- en Arbobeleid bij elkaar gebracht en krijgt vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een centrale en duurzame plaats in uw organisatie. 

Hoe vitaal bent u als werkgever?

De VitOScan is dé health check voor uw bedrijf. Een onafhankelijk audit die uw vitaliteitsmanagement in kaart brengt. 

Welke symptomen vertoont uw bedrijf en hoe staat uw risicoprofiel er voor? Dat is belangrijk om te weten, omdat dit de basis vormt voor uw preventiebeleid en daarmee ook voor uw vitaliteitsmanagement. De VitOScan brengt dit in kaart. Vanuit de thema’s HR-, arbo-, preventie- en vitaliteitsbeleid ontstaat er een SWOT-analyse van uw bedrijfsvitaliteit, waarbij de sterkte, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen in kaart worden gebracht. Met deze overzichtelijke resultaten kunnen we gaan afwegen of, en waar er gericht geïntervenieerd kan worden. 

We zoomen vervolgens specifiek in op uw faciliteiten en kijken naar de congruentie van uw beleid en de praktijk op de werkvloer. Op deze manier worden uw HR- en Arbobeleid bij elkaar gebracht en krijgt vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een centrale en duurzame plaats in uw organisatie. 

Hoe werkt de VitOScan?

Screening via een digitale zelfevaluatie (Base-scan) en deskundig oordeel (Full-scan)

Focus op positieve aspecten van arbeid, positieve psychologie / gezondheid

Toetst als kwaliteitsinstrument het huidige beleid en geeft eindscore

Afhankelijk van de score mogelijkheid tot certificering ‘EU Healthy Company’

Hoe werkt de VitOScan?

Screening via een digitale zelfevaluatie (Base-scan) en deskundig oordeel (Full-scan)

Focus op positieve aspecten van arbeid, positieve psychologie / gezondheid

Toetst als kwaliteitsinstrument het huidige beleid en geeft eindscore

Afhankelijk van de score mogelijkheid tot certificering ‘EU Healthy Company’

Hoe werkt de VitOScan?

Zelfevaluatie
De sleutelfiguren binnen HR en Arbo vullen zelf een digitale vragenlijst in, die toetst hoe de organisatie ervoor staat op de betreffende thema's.
Deskundig oordeel
Een deskundige van OperaSana beoordeelt de beschikbare beleidsdocumenten die door de organisatie zelf geüpload worden in onze online module.
Interviews
OperaSana neemt vier interviews af met de sleutelfiguren van de organisatie: de werkgever, HR-afdeling, Arbodienst én de werknemer.
Rapportage
Na het doorlopen van alle fases ontvangt de organisatie een rapportage, die zal worden toegelicht door de auditor tijdens een managementpresentatie.
1
2
3
4

Hoe werkt de VitOScan?

Zelfevaluatie
De sleutelfiguren binnen HR en Arbo vullen zelf een digitale vragenlijst in, die toetst hoe de organisatie ervoor staat op de betreffende thema's.
Deskundig oordeel
Een deskundige van OperaSana beoordeelt de beschikbare beleidsdocumenten die door de organisatie zelf geüpload worden in onze online module.
Interviews
OperaSana neemt vier interviews af met de sleutelfiguren van de organisatie: de werkgever, HR-afdeling, Arbodienst én de werknemer.
Rapportage
Na het doorlopen van alle fases ontvangt de organisatie een rapportage, die zal worden toegelicht door de auditor tijdens een managementpresentatie.
1
2
3
4

Wat is uniek aan de VitOScan?

Wat is uniek aan de VitOScan?

Welke scan past momenteel bij u?

Base-scan

Zelfevaluatie

Digitale zelfevaluatie
Deskundig oordeel
Interviews met sleutelfiguren
Rapportage in PDF
Managementpresentatie
Mogelijkheid tot certificering
Optionele prioriteitensessie

Full-scan

Volledige scan

Digitale zelfevaluatie
Deskundig oordeel
Interviews met sleutelfiguren
Rapportage in PDF
Managementpresentatie
Mogelijkheid tot certificering
Optionele prioriteitensessie

Welke scan past momenteel bij u?

Base-scan

Zelfevaluatie

Digitale zelfevaluatie
Deskundig oordeel
Interviews met sleutelfiguren
Rapportage in PDF
Managementpresentatie
Mogelijkheid tot certificering
Optionele prioriteitensessie

Full-scan

Volledige scan

Digitale zelfevaluatie
Deskundig oordeel
Interviews met sleutelfiguren
Rapportage in PDF
Managementpresentatie
Mogelijkheid tot certificering
Optionele prioriteitensessie

EU Healthy Company

Wanneer je na het afronden van de VitOScan een voldoende scoort (>60%), is het mogelijk om een certificaat aan te vragen. Afhankelijk van je score krijg je brons, zilver of goud met een geldigheid voor 3 jaar. Met het certificaat EU Healthy Company laat u zien dat u een vitale werkgever bent en vitaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Dat is goed voor de positionering van uw bedrijf, maar zorgt er ook voor dat vitaliteit vaste plek krijgt in uw organisatie. 

EU Healthy Company

Wanneer je na het afronden van de VitOScan een voldoende scoort (>60%), is het mogelijk om een certificaat aan te vragen. Afhankelijk van je score krijg je brons, zilver of goud met een geldigheid voor 3 jaar. Met het certificaat EU Healthy Company laat u zien dat u een vitale werkgever bent en vitaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Dat is goed voor de positionering van uw bedrijf, maar zorgt er ook voor dat vitaliteit vaste plek krijgt in uw organisatie. 

Ja, dat is mogelijk. De Base-scan is slechts een zelfevaluatie. De Full-scan geeft daarnaast een objectief oordeel en vergelijkt dit met uw eigen oordeel.

Een combinatie van een subjectief en objectief oordeel is altijd beter, ongeacht de grootte van het bedrijf. Als u echter een eerste indruk wilt krijgen over uw bedrijf dan is de Base-scan een mooie instap.

Dit is helaas niet mogelijk, aangezien het bij de Base-scan enkel om een zelfevaluatie gaat. Op basis hiervan kan geen kwaliteitskeurmerk worden afgegeven. Daarvoor moet het bedrijf de Full-scan doorlopen.

De doorlooptijd van de Full-scan bedraagt twee tot drie weken. Dit is vooral afhankelijk van hoe snel de documenten ter beschikking zijn voor beoordeling. Daarnaast is het ook afhankelijk van de interviews met sleutelfiguren. 

Nee, in principe kunnen alle fases, inclusief de managementpresentatie, digitaal worden georganiseerd. 

Ja, dat is mogelijk. De Base-scan is slechts een zelfevaluatie. De Full-scan geeft daarnaast een objectief oordeel en vergelijkt dit met uw eigen oordeel.

Een combinatie van een subjectief en objectief oordeel is altijd beter, ongeacht de grootte van het bedrijf. Als u echter een eerste indruk wilt krijgen over uw bedrijf dan is de Base-scan een mooie instap.

Dit is helaas niet mogelijk, aangezien het bij de Base-scan enkel om een zelfevaluatie gaat. Op basis hiervan kan geen kwaliteitskeurmerk worden afgegeven. Daarvoor moet het bedrijf de Full-scan doorlopen.

De doorlooptijd van de Full-scan bedraagt twee tot drie weken. Dit is vooral afhankelijk van hoe snel de documenten ter beschikking zijn voor beoordeling. Daarnaast is het ook afhankelijk van de interviews met sleutelfiguren. 

Nee, in principe kunnen alle fases, inclusief de managementpresentatie, digitaal worden georganiseerd.