VitOScan

Dé vitaliteitsscan voor bedrijven…

De vitaliteitsscan is als een health check voor uw bedrijf. Welke symptomen vertoont uw bedrijf (bijv in verzuim of verminderde productiviteit) en hoe staat uw risicoprofiel 

ervoor? Want dit is de basis voor uw preventiebeleid en daarmee ook medebasis voor uw vitaliteitsmanagement. (=DI beleid)

Vanuit deze thema’s ontstaat er een SWOT analyse van uw bedrijfsvitaliteit. En met de overzichtelijke resultaten kunnen we met focus gaan afwegen of en waar er gericht 

geïntervenieerd kan worden.

Wij "zoomen" vervolgens dan specifiek in op uw faciliteiten en kijken naar de congruentie van uw beleid en de praktijk op de werkvloer.

Op deze manier brengt u uw HR en Arbo beleid bij elkaar en krijgt vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een centrale en vooral duurzame plaats in uw organisatie…. 

En dat is goed voor de efficiëntie van het beleid, de motivatie van uw personeel en uw eindresultaat…

Proces vitoscan

De VitOScan wordt uitgevoerd in drie fasen;

De doorlooptijd van de VitOScan hangt vooral af van de groottte van uw bedrijf en het aantal lokaties. Meestal echter ligt dit tussen de 2 en 4 weken.

Na een kennismaking en instructie volgen 3 fases.

Fase 1: Bedrijfsorienterende vragen en vragenlijsten per thema duur +/- 1,5-2,5 uur

Fase 2 Beoordeling (beleids) documenten 

Fase 3 Interview(s) duur +/- 30-40 min pp (4 personen)

Daarna worden de resultaten op locatie gepresenteerd en schriftelijk aangereikt in een rapportage. De presentatie van deze resultaten duurt 1 uur

Hierna heeft u aldus een SWOT analyse van de Vitaliteit van uw bedrijf. Op basis hiervan kunt u beslissen bijvoorbeeld de (latente) zwaktes aan te pakken. 

Dit kan nú gericht en efficiënt plaats vinden.

Verbeterproces en certificering

Uw stapt wel of niet in een kwaliteitscyclus (bijv PDCA) en plant verbetering in de tijd. We kunnen u helpen dit proces op gang te brengen en samen met u voor de best beschikbare partij te kiezen. Voor ieder thema zijn er namelijk andere specialisten aan te bevelen.

Het proces kunt u prima onder eigen regie doorlopen en ook de keuze voor een provider en de opstart van het proces staat u natuurlijk vrij zelf te doen.

Aan het eind van het proces volgt er de evaluatie of check. Is datgene bereikt wat tot doel werd gesteld en hoe duurzaam is het nu geborgd? En wat is er nu met het vitaliteitsniveau gebeurd?

Als uw organisatie over de hele breedte een voldoende heeft behaald krijgt u een certificaat aangereikt. Hiermee bent u vanuit OperaSana’s kwaliteitsperspectief een EU Healthy Company. Dit certificaat mag u communiceren binnen en buiten uw bedrijf om onder andere aan toekomstig personeel te laten zien. Uw certificaat is 3 jaren geldig.

Benodigd voor vlotte uitvoering van de MB VitoScan
Contactdata Functionarissen Opmerkingen Ontvangen
HR Naam + werk email + telefoon
Arbo Naam + werk email + telefoon
WG (management) Naam + werk email + telefoon
WN (afvaardiging) Naam + werk email + telefoon
Document (indien aanwezig) Opmerking Ontvangen
Verzuimanalyse/ jaarverslag + gemiddeld bruto jaarinkomen
RI&E rapport met PvA Voorkeur bedrijfsniveau
MTO rapport met PvA Voorkeur bedrijfsniveau
PMO rapport met PvA Voorkeur bedrijfsniveau
Arbobeleid + contract arbodienst(verleners)
Preventiebeleid + BHV
DI of Vitaliteits management Vitaliteit-werkvermogen- employability
Faciliteiten tijdens het werk Werkplek, gebouw of directe omgeving
Faciliteiten rondom /na het werk Mogelijkheden via werk in privetijd
Documenten naar wens Waarnaar niet gevraagd is…